LIVE CONCERT - 3.3.2018 - OI METOIKOI -SYLLOGOS KONSTANTINOUPOLITON